Zpráva o činnosti OÚP za rok 2016

Zpráva o činnosti OÚP za rok 2016

Vážení odboráři, kolegové a kolegyně.

Je to již více než rok, co jsme založili naší odborovou Organizaci. Již více než rok působíme v TPCA. Během tohoto roku probíhala spousta aktivit, ale co je zásadní věcí, je ta skutečnost, že za tento rok jsme se stali, co do počtu členů, nejsilnější odborovou organizací působící v TPCA, která v současnosti čítá 319 členů.

Ihned po založení jsme vstoupili do KV, kde jsme se jako nováčci učili za pochodu a dnes s odstupem času vidíme, že jsme spoustu věcí mohli udělat jinak a lépe. Nicméně vyjednávání dopadlo dle našeho názoru dobře, vzhledem k tomu, v jaké fázi jsme k jednání přistoupili. Máme dojem, že bez naší účasti by skončilo úplným fiaskem. Došlo k výraznému navýšení tarifních mezd, navýšení základu pro 13 plat a několik dalších položek, které přinesly našim zaměstnancům nemalé prostředky do mzdy. V průběhu roku jsme měli nespočet schůzek se společností, kde se řešili věci jako: „pracovní smlouvy pro údržbu a jejich změna, porušování bezpečnosti práce na předávce montáž s lakovnou a využívání údržbářů na lakovně k práci, která nespadá do jejich náplně, testování údržby, problém se zařazením operátorů výroby při snižování kapacity výroby, zimní oblečení údržby, zima na halách o zimních měsících, kvalita kávy a automatů na kávu, jejich rychlost, přestavba a vybavení údržby, účast na komisích při řešení prac. Úrazů, změna směrnic o zdravotních prohlídkách atd.“. Byli jsme s našimi členy u jednání se společností, když po nemoci hledali nové pracovní zařazení, a také u jednání, kdy byl ze strany nadřízených porušen etický kodex. Jedno z velkých témat řešení byl problém na Ass Trim 3, kde jeden náš člen měl být sesazen z pozice TL2 na pozici TM3. Kolegové z jeho linky sepsali petici a s naší pomocí jsme ji doručili do rukou vedení společnosti. Výsledkem toho, byla změna směrnic a vytvoření metodiky, jak v takovýchto případech postupovat a náš člen je stále na své pozici. Bohužel, takovýchto případů jsme řešili několik a neustále přibývají. Byli jsme dle možností všude, kde bylo potřeba.

A co nás čeká dál? Čeká nás další KV a tam potřebujeme Vaše nápady, podněty, vědět co Vás trápí a co je třeba změnit.

Děkuji za pozornost a nyní očekávám Vaše podměty.